Forum SPEED IT

 

Forum SPEED IT

W poszukiwaniu efektów synergii pomiędzy
strategią IT, portfelem, architekturą i Agile/DevOps

19 listopad 2015
(czwartek)

 

Zarejestruj się
na Forum

O inicjatywie SPEED IT

W chwili obecnej stosunkowo niedużo dyskusji poświęconych jest przyszłej roli organizacji IT (pionów / departamentów IT) oraz kierunków i sposobów zmian z tym związanych. Na spotkaniach branżowych tematy te są podejmowane, ale brak jest tam czasu na pogłębionej refleksję/analizę w zakresie np.

  • Czy i jak pisać strategię IT w obecnych czasach (czy powinna się ona nazywać dalej strategią „IT” i jak w jaki sposób adresować w niej potrzeby biznesu)?
  • Jaka powinna być „architektura” organizacji IT? Czy i w jaki sposób połączyć Agile/DevOps z tradycyjnymi metodami rozwoju oprogramowania i zarządzaniem dostawcami?
  • Czy zarządzanie portfelem projektów powinno być po stronie IT, a jeżeli nie – to jak włączyć do tego podejście architektoniczne i procesy wytwórcze?

Z tego względu w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką SGH uruchomiono inicjatywę (na którą składają się: badania, seminaria, warsztaty, publikacje) mającą na celu - przy ścisłej współpracy z przedstawicielami środowiska praktyków - wypracować i popularyzować dobre wzorce dotyczące strategii przebudowy i doskonalenia modeli działania organizacji IT (SPEED IT).

Realizację tej inicjatywy postanowiliśmy rozpocząć od Forum SPEED IT, do udziału w którym chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić.

O zakresie tematycznym Forum

Podczas Forum SPEED IT poruszone zostaną trzy obszary zagadnień:

  • Strategia IT i transformacja organizacji IT (w kierunku bi-modalnego IT, ale nie tylko)
  • Zarządzanie portfelem przedsięwzięć i architekturą korporacyjną/IT
  • Zwinna organizacja IT (Agile oraz DevOps).

Zestawienie tych tematów na jednym spotkaniu nie jest przypadkowe - uważamy bowiem, że szczególne te aspekty zarządzania IT powinny być ze sobą skoordynowane, tak aby pojawił się między nimi efekt synergii.

O odbiorcach Forum

Do udziału w Forum SPEED IT szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne za nadzorowanie lub bezpośrednie kierowanie działami IT w polskich organizacjach, a także głównych architektów, koordynatorów portfeli projektów i programów, Scrum Masterów oraz prowadzących programy transformacyjne IT.

 

Partnerzy SPEED IT